Верифицирано

"Еманципацијата на жената е пропаст на секоја цивилизација"-Говор на омраза поради пол и род и говор на омраза поради социјално потекло во статија на новинарот Миленко Неделковски,Дудинка.орг

13:02 Feb 19 2019 Скопје

Опис
На ден 19.02.2019година (Вторник) на веб медиумот Дудинка.орг (dudinka.org) забелевана е статија напишана од страна на новинарот Миленко Неделковски, со наслов:"Пропаста на албанската демографка стратегија". Во статијата се забележува говор на омраза поради пол и род, кој гласи:"Еманципацијата на жената е пропаст на секоја цивилизација. Сепак Господ неа ја дарил со мисија да го продолжува битисувањето на човештвово на планетава. Тоа е судбина од која не се бега, и ниту една невладина или владина стратегија за “еднаквост“, права на “ЛГБТ“ заедницата и слично оваа од Бога дадена мисија не може да ја спречи.""Еманципацијата на жената е пропаст на секоја цивилизација. Сепак Господ неа ја дарил со мисија да го продолжува битисувањето на човештвово на планетава. Тоа е судбина од која не се бега, и ниту една невладина или владина стратегија за “еднаквост“, права на “ЛГБТ“ заедницата и слично оваа од Бога дадена мисија не може да ја спречи.". Во статијата исто така новинарот се служи и со говор на омраза поради социјално потекло користејќи го зборот "копиле", а притоа давајќи опис и осврт за жените кој раѓаат деца во вонбрачна заедница,вонбрачни деца.
Повеќе податоци
Вие сте: Сведок

Место каде се случил говор на омраза

Медиум: Интернет портал

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0