Верифицирано

Фејсбук објава за ЛГБТ+ права во Црна Гора и говор на омраза во контекст на објавата. - Штип

17:23 Jul 25 2021 Штип

Фејсбук објава за ЛГБТ+ права во Црна Гора и говор на омраза во контекст на објавата. - Штип Фејсбук објава за ЛГБТ+ права во Црна Гора и говор на омраза во контекст на објавата. - Штип Фејсбук објава за ЛГБТ+ права во Црна Гора и говор на омраза во контекст на објавата. - Штип Фејсбук објава за ЛГБТ+ права во Црна Гора и говор на омраза во контекст на објавата. - Штип
Опис
На фејсбук профилот на штипјанецот „Донче Танески“, е објавена вест во која се зборува за добиени права на ЛГБТ + заедницата ви Црна Гора, кои права се во контекст на можноста истополови партнери да склучуваат граѓански бракови. Самата објава во однос на оваа вест е со своевидно грозење и бунтување против ваквата можност која им е овозможена во Црна Гора. Говорот на омраза се забележува во делот на коментари и е инициран и од сопственико на објавата, но и од други локални профили кои се вклучиле во дискусијата во однос на објавата. Говорот на омраза е насочен кон истополовите партнери и се таргерира нивната сексуалност, нивното секојдневие како и менталната состојба на нивниот ум. Со ваквиот наратив се загорзува личната определба на таргетираните, се нарушува состојбата на нивната безбедност, а со тоа и самото право на живот и сигурност. Вербализацијата се забележува во изразите:„Не се нормални“, „обратни“, „сатани“.
Повеќе податоци
Кривични дела: Предизвикување омраза раздор или нетрпеливост врз национална расна верска и друга дискриминаторска основа

Место каде се случил говор на омраза

Медиум: Фејсбук

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0